REGULAMIN KONKURSU „QLTOWY KOSMETYK 2019”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu QLTOWY KOSMETYK 2019 (dalej zwanego: Konkursem) jest „Magazyn Kosmetyki” (dalej zwany: Organizatorem)

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs przeprowadzony jest przez redakcję „Magazynu Kosmetyki”. W jury zasiądą: redaktor naczelna Magazynu Kosmetyki – przewodnicząca jury oraz dyrektor wydawnicza Magazynu Kosmetyki i dziewięcioro zapraszanych każdego roku ekspertów, celebrytów i przedstawicieli środowiska kosmetycznego – przedstawionych na stronie www.qltowykosmetyk.pl. W przypadku rezygnacji któregokolwiek członka jury, Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do prac w Jury innej osoby na to miejsce.

2.2. Celem Konkursu jest wyłonienie produktów z branży kosmetycznej,

które zadebiutowały na rynku w drugiej połowie  2018 roku oraz w pierwszym kwartale roku 2019, i które wyróżniają się pod względem jakości, estetyki opakowania, innowacyjności, sprawnego marketingu, dopasowania do aktualnych potrzeb konsumenckich w swoich kategoriach.

2.3. Produkty do konkursu mogą zostać zgłoszone przez producentów, dystrybutorów, importerów lub reprezentujące daną firmę agencje PR (dalej zwanych Uczestnikami).

2.4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

2.5. Konkurs Qltowy Kosmetyk odbywa się cyklicznie, raz do roku, i składa się z 3 etapów:

Etap I – Przyjmowanie zgłoszeń i wysyłka produktów do testów jurorskich. Organizator przyjmuje zgłoszenia produktów do każdej z kategorii

kosmetyki polskie i kosmetyki zagraniczne w podziale na subkategorie:

– twarz,

– twarz anti-aging,

– twarz – profesjonalne,

– oczy,

– ciało,

– ciało – zadania specjalne,

– kąpiel i higiena,

– włosy – pielęgnacja,

– włosy – stylizacja,

– kosmetyki męskie,

– kosmetyki dla dzieci,

– makijaż – twarz,

– makijaż – oczy,

– dłonie i stopy,

– zapachy damskie,

– zapachy męskie,

– kosmetyki apteczne,

– kosmetyki specjalistyczne,

– higiena zębów,

– kosmetyki ekologiczne,

– akcesoria kosmetyczne,

– zabieg kosmetyczny,

– Qltowy koncept.

Termin nadsyłania zgłoszeń i wysyłki produktów do testów jurorskich to 31 marca 2019 r. Organizator oceni poprawność zgłoszeń i ich zgodność z zasadami Konkursu. Ocenie konkursowej podlegać będą wyłącznie produkty poprawnie zgłoszone oraz terminowo przesłane do testów jurorskich.

Etap II – Głosowanie członków jury. Najlepsze produkty są wyłaniane w wyniku podsumowania ocen Jury. Ocena ma miejsce podczas obrad jury i odbywa się poprzez przyznanie przez Jurorów produktom punktów (systemem głosów ważonych) w skali od 1 do 5. Najlepszych 3 do 6 produktów w każdej z kategorii trafia do finału, a produkt, który otrzyma największą liczbę punktów zostaje zwycięzcą w swojej kategorii. Jury ma prawo nagrodzić również wyróżniające się produkty tytułem Qltowego Konceptu, niezależnie od zgłoszenia w danej kategorii produktowej.

Etap III – Wręczenie statuetek podczas uroczystej XXIII Gali Qltowy Kosmetyk 2019, która odbędzie się w czerwcu 2019 roku. Uczestnictwo w Konkursie nie gwarantuje zaproszenia na uroczystą Galę. Zwycięskim markom przysługują dwa bezpłatne zaproszenia na Galę.

2.6. Prezentacja Laureatów konkursu QLTOWY KOSMETYK 2019 zostanie opublikowana na łamach Qltowego Dodatku 2019 (czerwiec 2019) oraz na stronie www.magazynkosmetyki.pl i qltowykosmetyk.pl.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Zgłoszenia i udział w konkursie jest bezpłatny.

3.2. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę produktów (lub linii produktowych) w wybranych kategoriach.

3.3. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie przez Uczestnika Konkursu w terminie podanym przez Organizatora poniższych materiałów:

a) Poprawnie wypełnionego na stronie www.qltowykosmetyk2019.pl formularza zgłoszeniowego wraz z opisem zgłoszonego produktu.

b) Testowego produktu do każdego z 11 członków jury. Ich adresy zostaną przesłane Uczestnikowi po weryfikacji nadesłanego formularza zgłoszeniowego. Do każdej przesyłki ze zgłaszanym produktem należy załączyć dotyczący go wydrukowany formularz zgłoszeniowy.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przekwalifikowania produktu do innej kategorii, zmiany kategorii lub utworzenia kategorii dodatkowych.

3.6. W przypadku nie zgłoszenia do danej kategorii produktów od minimum

3 producentów nie będzie ona brana pod uwagę w konkursie.

3.7. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną wyróżnieni tytułem Qltowy Kosmetyk 2019.

3.8. Produkty zgłoszone do Konkursu mogą zostać wyróżnione tytułem Qltowy Koncept ze względu na ich innowacyjność, atrakcyjność marketingową, ponadstandardowe rozwiązania, dopasowanie do aktualnych trendów konsumenckich, inne cechy stanowiące o ich innowacyjności, bądź unikalności.

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

3.10. Zgłoszenie produktu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie go na łamach „Magazynu Kosmetyki” oraz  stronach internetowych należących do Organizatora, a także we wszelkich materiałach informacyjnych o konkursie i promujących go.

3.11. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

4. PRAWO WYKORZYSTYWANIA ZNAKU

4.1. Organizator przekazuje zwycięzcom konkursu, którym przyznano tytuł Qltowy Kosmetyk 2019 i Qltowy Koncept 2019 prawo do wykorzystywania zdobytego tytułu oraz logotypu konkursu we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych nagrodzonej marki/linii produktowej.

4.2. W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu jest linia produktowa, prawo do posługiwania się logotypem konkursu przysługuje jedynie produktom, które zostały zgłoszone do konkursu.

4.3. Warunkiem korzystania z praw opisanych w punkcie 4.1 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu. Licencję otrzymują bezpłatnie reklamodawcy „Magazynu Kosmetyki”, których wydatki na reklamę w magazynie w ostatnim roku (07/2018 – 06/2019) przekroczyły kwotę 10 tys. zł netto. Dla pozostałych uczestników Konkursu koszt opłaty licencyjnej za używanie znaku Qltowy Kosmetyk 2019 oraz Qltowy Koncept 2019 wynosi 2 tys. zł netto. 

4.4 Prawo do korzystania z licencji jest nieograniczone czasowo.

4.5 Uczestnicy nie mają prawa do wykorzystania wizerunków członków Jury ani żadnych treści z nimi związanych bez zgody Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

5.2. Zgłoszenie przez Uczestnika produktu lub usługi do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

5.3. Naruszenie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie wiązało się z jego wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie lub odpowiedzialnością odszkodowawczą na zasadach obowiązującego prawa.